Skip to main content

Klik op de button om een afspraak te maken

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK!

Vochtonderzoek

Vocht in een woning of bedrijfspand kan vaak leiden tot schimmels, ongedierte natte plekken in de muur, afbladderend schilderwerk of een muffe lucht in huis. Heel vervelend, maar ook heel gevaarlijk. Mensen met astma of reuma hebben meer kans op klachten door het wonen in: een vochtig huis. Maar voor iedereen geldt eigenlijk dat het voor de gezondheid niet goed is. Schakel bij vochtproblemen meteen een deskundige in.

De oorzaken van een vochtprobleem kunnen heel divers zijn. Een ventilatieprobleem, optrekken vocht vanuit de grond, doorslaand vocht door de gevel, constructiefouten of woonvocht. De beschikbare technieken en meetmethoden voor het opsporen van vochtproblemen zijn divers en vaak ook afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen. Op basis van de zorgvuldige inspectie, bestuderen van beschikbare bouwtekeningen en uitvoeren van metingen kan een goed advies gegeven worden.

Je doet er goed aan het risico van vocht in huis serieus te nemen. Een simpel defect kan, voor je het weet, ernstige gevolgen hebben. De zichtbare tekenen die je ziet zijn dikwijls slechts symptomen van een onderliggend probleem. Vocht bedreigt niet alleen de structuur van uw woning maar ook de inhoud daarvan en niet te vergeten de bewoners zelf: het houtwerk gaat rotten; schimmels (houtzwam) verschijnen; de verf en het behang beginnen af te schilferen en uw meubilair wordt aangetast.

Door een huis te bewonen produceert je veel vocht. Elke volwassene transpireert per dag, bij rustige activiteiten, 1 liter vocht uit. Samen met koken en wassen brengt dat dagelijks 10 tot 20 liter vocht in de woning. In een slecht geïsoleerde woning condenseert dat vocht op de koudste oppervakken, zoals glas of metaal. Ook in een geïsoleerde woning kan condensatie ontstaan, op plaatsen waar de isolatie ontbreekt of niet goed is aangebracht. Die plaatsen noemt men koudebruggen.

Vocht in huis kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken: optrekkend vocht; insijpelen van regenwater; condensatie; een lekke leiding, etc. Vocht in huis beschadigt uw eigendom en vormt een bedreiging voor uw gezondheid en die van uw gezin. Vocht bevordert de ontwikkeling van schimmels; bacteriën en huismijt, die een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van uw kinderen en uw huisgezin.

Vocht leidt tot ernstige aandoeningen van de ademhalingswegen

Wetenschappelijke studies bij adolescenten die ademhalingsstoornissen hebben, tonen aan dat een grote meerderheid van de gevallen van astma, astmatische bronchitis en chronische bronchitis en zelf meer dan 70% van de gevallen van chronische neusverkoudheid voorkomen bij adolescenten die in vochtige huizen wonen. Ook lijdt ca. 25% van de bevolking aan chronische ademhalingsallergieën. Dat is meer dan het dubbele in vergelijking met 20 jaar geleden!

Optrekkend vocht

Overlast en schade door vocht is een veel voorkomend probleem in ons natte Nederland. Door hier geen aandacht aan te schenken kunnen niet alleen bouwconstructies, maar ook de waarde van uw kostbare bezit zwaar worden aangetast. Soms zit er op de buitenmuur een witte uitslag. Deze “zout-uit-bloei” wordt bij bestaande huizen veroorzaakt doordat de muren vocht opzuigen uit de grond of uit de kruipruimte. Het vocht duwt de in de muur aanwezige zouten naar buiten. Binnen in de woning zijn de gevolgen van dit verschijnsel duidelijk merkbaar.

De problemen welke ontstaan door optrekkend vocht zijn:

 • Het behang of de stuclaag laten los;
 • Schimmelvorming achter banken en kasten;
 • Muffe, soms bedorven lucht in huis;
 • Een hoge relatieve vochtigheid in huis;
 • Meer dan normale last van ongedierte;
 • In het ergste geval gaan de vloerbalken rotten;
 • Zeer ongezond voor mensen met reuma en astma.

Doorslaand vocht

Door hier geen aandacht aan te schenken kunnen niet alleen bouwconstructies, maar ook de waarde van uw kostbare bezit zwaar worden aangetast. Aangezien metselwerk nooit helemaal waterdicht is, ontstaat er doorslaand vocht aan de regenkant van de woning. Bouwstenen en specie zuigen altijd regenwater op. Een spouwmuur voorkomt dat het vocht naar binnen komt. Vaak veroorzaakt spouwmuurisolatie een “koude brug” naar de binnenmuur.

De problemen aan de buitenmuur zijn o.a.:

 • Het voegwerk laat los;
 • Er komen scheuren en barsten in de stenen;
 • Vaak zijn er hygroscopische zouten aanwezig;
 • Algvorming geeft het effect van groene muren.

De problemen aan de binnenmuur zijn o.a.:

 • Het behang laat los;
 • Schimmelvorming achter banken en kasten;
 • Muffe lucht in huis;
 • Een hoge relatieve vochtigheid in huis;

Condensproblemen

Per dag produceert ieder mens (onder normale omstandigheden) minimaal 1 liter vocht. En dagelijks komt er tussen 10 en 20 liter vocht in de woning. Indien die woning slecht geïsoleerd is zal er condens optreden op de koudste oppervlakken waardoor er vochtplekken ontstaan. Een ander probleem is de zogenaamde ‘koudebrug’. Als een deel van de muur in aanraking komt met zowel koude buitenlucht alsook warme binnenlucht ontstaat er condens dat zich afzet op de muur. Condensatieproblemen kunnen soms pas na jaren zichtbaar worden en zijn vaak moeilijk te beoordelen. Deskundigen met de juiste apparatuur kunnen meestal de oorzaak vaststellen.

De problemen welke ontstaan door condens zijn o.a.:

 • Valse tocht;
 • Beslagen ramen;
 • Het behang of de stuclaag laten los;
 • Schimmelvorming achter banken en kasten;
 • Muffe, soms bedorven lucht in huis;
 • Een hoge relatieve vochtigheid in huis;
 • Zeer ongezond voor mensen met reuma;
 • Zeer ongezond voor mensen met cara.

Natte kelders en souterrains

Door hier geen aandacht aan te schenken kunnen niet alleen bouwconstructies, maar ook de waarde van uw kostbare bezit zwaar worden aangetast. Niet zelden doet zicht het probleem voor in de kim naad. Dit is de rand tussen de vloer en de wand. Maar het vocht kan ook door de muren naar binnen komen. Of soms door beiden. Een juiste diagnose is hier dan ook zeer belangrijk.

De problemen welke in natte kelders kunnen ontstaan zijn:

 • Muffe, soms bedorven lucht in huis;
 • Een hoge relatieve vochtigheid in huis;
 • Meer dan normale last van ongedierte;
 • Leidingen gaan oxideren;
 • In het ergste geval loopt de kelder vol met water;
 • Zeer ongezond voor mensen met reuma en astma.

Vochtige Kruipruimten

De toegenomen neerslag en de bodemverzakking zijn mede oorzaak voor het langzaam stijgende grondwater. Daarnaast zal in bepaalde delen van Nederland mede door menselijke invloeden het waterpeil aan schommelingen onderhevig zijn. Het waterschap zorgt voor het peilbeheer, maar de eigenaar van de grond blijft verantwoordelijk voor de ontwatering van het terrein.

Wat zijn de ervaringen met Mays Company? Onze klanten vertellen.

KLIK OP DE BUTTON

Bel of mail ons direct voor meer informatie of boekingen 085-0607595

KLIK OP DE BUTTON
Voor meer informatie en een kennismaking nodigen wij je graag uit, met een kopje koffie uiteraard!